mars 18, 2021

Vad är fackförbund

Av admin

Poängen med att vara med i ett fackförbund är att man ökar sin egen trygghet i arbetslivet.
Självklart så kan man även se nackdelar med att gå med i facket men dessa är väldigt små i proportion till fördelarna.
Som medlem i facket ST betalar man en medlemsavgift varje månad, storleken på denna avgiften varierar beroende på vilket fackförbund man är ST medlem i.
Vissa fackförbund baserar din avgift på vilken inkomst du har.

Men denna avgiften medför fördelar som gör det värt att betala denna, ofta ingår det försäkringar i medlemskapet såsom Trygg Hansa hemförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring.
Så om man redan har hemförsäkring så kan man avsluta den och uppgradera den grundförsäkringen som man får av fackförbundet för en billig peng.
Förutom vanliga försäkringar så har man även dessutom tillgång till A-kassan som även denna är en form av försäkring.
Om man blir arbetslös så har man i dom allra flesta fallen rätt att nyttja A-kassan så att man får pengar till sitt uppehälle under tiden man söker nytt arbete men dock bara upp till ett år.

Att välja fackförbund är något man gör baserat på vilken yrkeskategori man tillhör, det finns alltid fackförbund för en specifik yrkesgrupp som man kan gå med i.
Det finns förutom specifikt inriktade fackförbund sådana som riktar sig till alla, man får höra sig om och se vilket förbund som passar en bäst.

A-kassan baseras på vilken inkomst man har haft det senaste året men för att få dessa pengar så måste man uppfylla vissa krav och villkor.
Dom flesta förknippar A-kassan med ett fackförbund och vice versa men det är inte det enda som ett fackförbund innebär.
Man kan enbart gå med i A-kassan om man inte har intresse av att vara med i ett fackförbund men det ska man noga överväga eftersom man blir utan stöd som man kan behöva i framtiden.
Den trygga arbetsmarknaden vi har i Sverige idag ser många som en självklarhet men har inte alltid varit så, det är tack vare alla fackföreningar och fackförbund som utgör den trygga tillvaron.

Att löner är reglerade och att man känner sig trygg på sin arbetsplats är ingen självklarhet i stora delar av världen och det är tack vare det hårda arbetet där människor gått ihop till stora förbund som satt press på arbetsgivare historiskt sett. Det är tack vare våra fackförbund som vi numera har det i Sveriges rikes lag inskrivet att man har vissa rättigheter.
Den stora gemenskapen som ett ST fackförbund innebär är att man sätter press på en arbetsgivare när man vill förbättra sina villkor på sin arbetsplats.
Självklart går det på båda hållen där man som arbetstagare har skyldigheter gentemot arbetsgivaren så att arbetsinsatsen motsvarar lön och andra fördelar.

Man kan inte undgå att ett fackförbund har en viss tillhörighet till politiken och det ska dom ha med.
Ett fackförbund är inte bundet till något parti men blir tvunget att beblanda sig med politiken för att förbättra arbetslivsrelaterade saker.

Som medlem i facket så innebär detta en trygghet i situationer där man hamnat i en konflikt med sin arbetsgivare eller arbetsplats.
Facket hjälper till med rådgivning och representation när det krävs och det finns solklara bevis på att du har rätten på din sida.
Det kan vara allt ifrån kränkande särbehandling, arbetsskador, diskriminering eller brister i arbetsmiljon som man kan få rådgivning och stöd i.

Dina rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats styrs av kollektivavtal som täcker flera områden av en anställning.
Löner, ledigheter och andra relevanta saker som rör dig som arbetstagare styrs av kollektivavtal.
Har arbetsplatsen inget kollektivavtal så finns det grundläggande delar som styrs genom lagen men långt ifrån allt som kan göra det till en bra arbetsplats.

Ett kollektivavtal förhandlas fram mellan fackförbundet och arbetsgivaren där skyldigheter från båda hållen fastställs.
Exempel på skillnader mellan företag som har och inte har kollektivavtal är sjuklönen, det kan skilja väldigt mycket mellan företag när man blir sjuk.
Om man har ett arbete som vill förhandla fram vilken lön man ska ha varje år så kan man få hjälp vid en löneförhandling genom facket.
Genom att få hjälp av sitt fackförbund vid en löneförhandling så garanterar detta att du får en skälig minimilön och detta omfattar samtliga som arbetar på samma arbetsplats.

Man kan som medlem i ett fackförbund ha stort inflytande och möjligheter att driva fram personliga frågor som man brinner för.
Ju fler som är medlemmar i facket innebär att inflytandet ökar över arbetsgivaren så det är inte bara tal om vad facket kan göra för dig utan även vad du innebär för facket.
Att engagera sig i sitt fackförbund innebär att man kan företräda sig själv och sina medarbetare i många frågor.

Ditt medlemskap i ett fackförbund är inte bara arbetsrelaterat utan det ger även andra förmåner i ditt liv.
Det är inte ovanligt att man får rabatter på olika förmånliga banklån eller försäkringar utöver det som följer med din medlemsavgift.
Att köpa en vattenflaska i en webbutik för förmånligt pris av sitt fackförbund är med en fördel som många uppskattar.

Glöm inte bort att du måste varit medlem i facket minst ett år för att kunna nyttja fördelarna som A-kassan ger dig.
Förutom att man varit medlem i ett år så måste man även arbetat en viss mängd timmar antingen i ett svep eller en annan mängd om man ströjobbat.
För att ansöka A-kassa måste man dessutom vara inskriven på arbetsförmedlingen.